fbpx
Glinka rhassoul – bogata w minerały

Glinka rhassoul – bogata w minerały

18.23  brutto

Brak w magazynie

SKU: 180729 Kategoria:

Glin­ka rhas­so­ul to skarb z marokańskich gór Atlas – jak do tej po­ry je­dy­nego zna­nego miej­sce jej wy­do­by­cia. Glinka, bo­ga­ta w mi­ne­ra­ły i pier­wiast­ki śladowe, znajduje sze­ro­kie za­sto­so­wa­nie w pie­lę­gan­cji za­rów­no skó­ry jak i wło­sów. De­li­kat­na struk­tu­ra spra­wia, że glin­ka sku­tecz­nie pie­lę­gnu­jecerę każdego rodzaju, również wraż­li­wą i aler­gicz­ną.

Wła­ści­wo­ści glinki rhassoul:

  • ła­god­nie usu­wa i ab­sor­bu­je za­nie­czysz­cze­nia
  • usuwa nadmiar se­bum
  • przeciwdziała za­skór­ni­kom
  • chroni naturalny płaszcz hy­dro­li­pi­do­wy skó­ry
  • sil­nie do­tle­nia skó­rę
  • na­tu­ral­ny szam­pon

Sposób użycia: od­po­wied­nią ilość płat­ków glin­ki za­lać w mi­secz­ce cie­płą wo­dą i po­zo­sta­wić na kil­ka mi­nut do mo­men­tu po­wsta­nia „błot­ka”. Kon­sy­sten­cję moż­na re­gu­lo­wać za­rów­no przy użyciu wo­dy jak i hy­dro­la­tu. Ma­secz­kę moż­na rów­nież wzbo­ga­cić od­po­wied­nim ole­jem. Po na­ło­że­niu ma­secz­ki na twarz, szy­ję i de­kolt, po­zo­sta­wić ją przez oko­ło 5-10 mi­nut, nie do­pusz­czając do za­sy­cha­nia. Zmyć cie­pła wo­dą, a na­stęp­nie, w za­leż­no­ści od po­trze­by, spry­skać hy­dro­la­tem i na­lo­żyć ole­jek.

Błot­na ma­sa w wer­sji płyn­nej jest sku­tecz­nym środ­kiem oczysz­cza­ją­cym wło­sy i skó­rę gło­wy. W ce­lu umy­cia wło­sów, na­le­ży przy­go­to­wać glin­kę jak opisano powy­żej, nadając jej płynną postać, a na­stęp­nie mo­kre wło­sy myć jak szam­po­nem.

Waga netto: 100 g

Skład: marokańska glinka wulkaniczna.

Skład INCI: Marrocan Lava Clay.

Informacje dodatkowe: 100% kosmetyk naturalny. Nie zawiera olejów mineralnych, parabenów, składników pochodzących z martwych zwierząt, syntetycznych środków barwiących, zapachowych czy konserwujących. Nie testowany na zwierzętach. Produkt wegański.

Producent: SHAMASA Magdalena Łomozik, Polska

Opinie klientów
0
Ocena
5 Gwiazdkowe
0%
4 Gwiazdkowe
0%
3 Gwiazdkowe
0%
2 Gwiazdkowe
0%
1 Gwiazdkowe
0%
Opinie

Dla tego produktu nie ma jeszcze żadnych opinii.

Oceny produktu mogą dokonywać jedynie zalogowani użytkownicy, którzy dokonali zakupu za pośrednictwem naszego sklepu.

0

TOP

X