• Kategorie
   Brak kategorii spełniających podane kryteria.
   • Producenci
    Brak producentów spełniających podane kryteria.
   • Produkty
    Nie znaleziono produktów pasujących do kryteriów.
     • Blog
      Brak postów na blogu spełniających podane kryteria.

     Polityka prywatności

     Ecoethics dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego Sklepu. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe.

     1.POSTANOWIENIA OGÓLNE

     1.1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Suspiro Paweł Karczewski z siedzibą w Białymstoku (adres siedziby: ul. Waszyngtona 14B/119, 15-269 Białystok oraz adres do korespondencji: ul. Działdowska 8a/506, 01-184 Warszawa) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 5422893661, REGON 200651091. Adres poczty elektronicznej: sklep@ecoethicspl – zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.

     1.2. Dane osobowe Usługobiorcy/Klienta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

     1.3. Administrator szczególnie i starannie dba o to, aby chronić interesy osób, których dane dotyczą. Zapewnia, że zbierane dane przetwarzane są zgodnie z prawem, nieprzetwarzane i niepoddawane innym celom niż te które są opisane w punkcie nr.2 Oraz są przechowywane tak aby umożliwić ich identyfikację i nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

     1.4. Wszelkie słowa, wyrażenia, występujące na stronie i rozpoczynające się dużą literą ( np. Sklep internetowy, Sprzedawca, Usługobiorca) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulamin Sklepu Internetowego dostępny na stronie Sklepu Internetowego.

     2. CEL, ZAKRES i ZBIERANIE DANYCH

     2.1. Celem zbierania danych osobowych jest:

     2.1.1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Newsletter).

     2.1.2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora.

     2.1.3. wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.

     2.2. Odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

     2.2.1. Jeśli Klient skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora, w celu poprawnej realizacji Zamówienia.

     2.2.3. Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na ecoethics.pl robotom internetowym korzystamy z usługi reCAPTCHA v3, która podlega Polityce prywatności i Warunkom korzystania z usług Google. Usługi reCAPTCHA używamy wyłącznie do zwalczania spamu i nadużyć w witrynie. 

     2.2.2. Jeśli Klient skorzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.

     2.2.3. Jeśli Klient zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system ankiet opiniujących zawarte Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym.

     2.3. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

     2.4. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej, może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczeniu Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.

     3. COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

     3.1.    Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj;

     3.2.    Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu Internetowego w następujących celach:

     3.2.1.    zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

     3.2.2.    zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego;

     3.2.3.    dostosowywania zawartości strony Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego;

     3.2.4.    prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego;

     3.2.5.    funkcjonowania na stronie Sklepu Internetowego widgetu z serwisu Opineo, Facebook’a oraz Live Chatu;

     3.2.6.    badania cech zachowań odwiedzających stronę Sklepu Internetowego poprzez analizę ich działań (powtarzające się wizyty na stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe (marketing automation, remarketing).

     3.3.    Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

     3.4.    Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Sklep Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

     3.5.    Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link):

     3.6.    Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

     4. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

     4.1.    Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, lecz niepodanie ich (potrzebne dane osobowe znajdą Państwo na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego) skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.

     4.2.    Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy/Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Usługobiorca/Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora).

     5. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

     5.1.    Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz poprawiania ich.

     5.2.    Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

     5.3.    W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę/Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.

     5.4.    W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Usługobiorcy/Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

     5.5.    W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

     6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     6.1.    Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.

     6.2.    Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

     6.3.    Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

     6.3.1.    Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem, w tym certyfikat SSL.

     GrandNode- Powered by nopCommerce
     back to top
     Filtry